Yoga Heerenveen

Maandag:   

18.45 - 19.45 uur      Pilates

20.00 - 21.00 uur      Yin en Yang Yoga 

20:00 - 21.00 uur      Hot Yin yoga  | Yoga Boutique                

Dinsdag:

09:15 - 10:15 uur     Goodmorning Yoga

18.45 - 19.45 uur     Cursus zwangerschapsyoga                  

20.00 - 21.00 uur     Warm Yin 

20:00 - 21.00 uur     Hot Yin Yang Yoga | Yoga Boutique | Personal Group Yoga                                                  

Woensdag:

09:00 - 10:00 uur     Hot YiNidra | Aerial| Yoga Boutique | Personal Group Yoga  

10:15 - 11:15 uur     Warm YiNidra | Aerial | Yoga Boutique | Personal Group Yoga

12:00 - 13:00 uur     Hot Yin | Yoga Boutique

19.45 - 20.45 uur     Yin en Yang Yoga  

19:00 - 20.00 uur     Fit Boutique | Personal Group Training | Bodywork                       

20.15 - 21.15 uur     Fit Boutique | Personal Group Training | Bodywork 

Donderdag: 

17:30 - 18:30 uur     Warm YiNidra | Aerial | Yoga Boutique | Personal Group Yoga

18:45 - 19:45 uur      Cursus zwangerschapsyoga

20.30 - 21.30 uur     Hot Yin Yoga | Yoga Boutique |       

 

Vrijdagochtend:

10.15 - 11.15 uur     Yoga Boutique | Personal Group Yoga | Warm Yogamix